Είμαστε:

Ηγέτες

Η Baker Tilly είναι ηγέτες της αγοράς στον τομέα του Διορισμού Εξεταστή.

Εμπειρογνώμονες

Έχουμε εμπλακεί σε περισσότερες από 200 υποθέσεις Διορισμού Εξεταστή μέχρι σήμερα.

Αφοσιωμένοι

Στην Baker Tilly είμαστε αφοσιωμένοι στη διαφύλαξη των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Προσφέρουμε:

Ποσοστό επιτυχίας 90%

Η Baker Tilly έχει ποσοστό επιτυχίας πέραν του 90% σε όλες τις υποθέσεις.

Εστιάζουμε στην αξία

Δεν απαιτείται προκαταβολική πληρωμή της αμοιβής για την διαδικασία του Διορισμού Εξεταστή.

Εμπειρία στον τομέα του Λιανικού εμπορίου

Είμαστε εξειδικευμένοι στο Διορισμό Εξεταστή για επιχειρήσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Τι είναι το Examinership;

Το Examinership είναι μια διαδικασία διάσωσης με την οποία παραχωρείται προστασία του δικαστηρίου για να βοηθήσει στην επιβίωση μιας εταιρείας. Ουσιαστικά παρέχει ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης για μια εταιρεία σε οικονομική δυσχέρια, σώζοντας έτσι την επιχείρηση από την πτώχευση και προστατεύοντας έτσι τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων.

Οι υποθέσεις μας

Ο Διορισμός Εξεταστή περιλαμβάνει μια περίοδο αναδιάρθρωσης που παρέχει ανάσα σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία του Examinership μέσω πραγματικών περιπτώσεων και μελετών εδώ.

ÅëÜ÷éóôç êßíçóç óôá êáöÝ óÞìåñá ÊõñéáêÞ óôï êÝíôñï ôçò Ëåõêùóßáò 15 Ìáñôßïõ 2020. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Πως να επιλέξετε το κατάλληλο εργαλείο αναδιάρθρωσης

Λες και το κούρεμα των καταθέσεων που επιβλήθηκε για το bail in των τραπεζών τον Μάρτιο του 2013, και οι […]

Portugal-Porto-scaled

Examinership: Ένας αναξιοποίητος Μηχανισμός Εταιρικής Ανάκαμψης

Μετά την  κατάρρευση  της  κυπριακής       οικονομίας το   2012-13, θεσπίστηκε      μέσω  του  Περί      Εταιρειών (τροποποιητικός) (αριθ. 2) Νόμου του 2015 η […]

42795843 - road through the bridge with blue sky background of a city

Μέτρα στήριξης σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που δυνατόν να οδηγήσουν σε οικονομική ύφεση, είτε τοπική είτε παγκόσμια, όπως η πτώση του χρηματιστηρίου, οι […]