Ένα Μέσο για εταιρική ανάκαμψη

Για μια εταιρεία με οικονομικές δυσκολίες, το Examinership παρέχει:

  • Χρόνο
  • Προστασία από πιστωτές
  • Ένα πλαίσιο για την εξέυρεση συμβιβασμού με τους πιστωτές

Ο Διορισμός Εξεταστή είναι συχνά η τελευταία ευκαιρία για διάσωση εταιρείών  που είναι αντιμέτωπες με οικονομικές δυσκολίες. Σημειώνετε ότι ο Διορισμός Εξεταστή δεν είναι η κατάλληλη λύση για όλες τις εταιρείες.

Λόγω της τεχνικής της φύσης, η διαδικασία δεν είναι πολύ δημοφιλής, είναι όμως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εταιρείες με οικονομικές δυσκολίες, για τον πιστωτή που επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την απόδοση του ή τον επενδυτή που επιδιώκει μειωμένο κίνδυνο στην επένδυσή του.

Σε περιπτώσεις όπου εξασφαλίζετε επένδυση, αλλα παρουσιάζονται προβλήματα στην παροχή εγγυήσεων από διευθυντές, ένας Εξεταστής μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στον επενδυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που παρέχονται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εταιρείας που έχει περάσει επιτυχώς από τη διαδικασία του Διορισμού Εξεταστή, είναι προφανές οτι οι συμβουλές που μπορεί να παρέχει ο Εξεταστής είναι πολύ σημαντικές για την ομαλή ανάκαμψη της εταιρείας.