Ποιοί Είμαστε

Σχετικά με εμάς:

Η Bakertilly Corporate Recovery Κύπρος είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Baker Tilly South East Europe και της Baker Tilly Ireland, και οι δύο εταιρείες είναι μέλη της Baker Tilly International.

Η Baker Tilly South East Europe είναι μια εταιρεία ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβούλων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και τα Βαλκάνια και προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε περισσότερες από 6.000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε όλους τους κλάδους.

Η Baker Tilly Ireland παρέχει μια σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών όπως λογιστικές, συμβουλευτικές, εμπορικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάκαμψη εταιρειών με χρηματοοικονομικών δυσκολίες.

Ως μέλη του κορυφαίου δικτύου Baker Tilly International, προσφέρουμε πρόσβαση σε μια ομάδα 34.713 επαγγελματιών σε περισσότερες από 145 χώρες παγκοσμίως. Έχουμε τόσο την παγκόσμια εμβέλεια όσο και την τοπική τεχνογνωσία για να μεταφέρουμε τις φιλοδοξίες σας σε νέες αγορές.

Όταν οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε οικονομική δυσμένεια, συχνά κλείνουν. Ωστόσο, η εμπειρία μας μας λέει ότι αυτό είναι κάτο που πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η ομάδα BTCR παρέχει υπηρεσίες ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τα οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν. Αξιολογούμε και συμβουλεύουμε την έκταση του προβλήματος και προσδιορίζουμε τι χρειάζεται να γίνει για την ανάκαμψη της.

Είμαστε:

Ηγέτες

Η Baker Tilly είναι ηγέτες της αγοράς στον τομέα του Διορισμού Εξεταστή.

Εμπειρογνώμονες

Έχουμε εμπλακεί σε περισσότερες από 200 υποθέσεις Διορισμού Εξεταστή μέχρι σήμερα.

Αφοσιωμένοι

Στην Baker Tilly είμαστε αφοσιωμένοι στη διαφύλαξη βιώσιμων επιχειρήσεων.

Προσφέρουμε:

Ποσοστό επιτυχίας 90%

Η Baker Tilly έχει ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% σε όλες τις υποθέσεις.

Εστιάζουμε στην αξία

Δεν απαιτείται προκαταβολική πληρωμή της αμοιβής για την διαδικασία του Διορισμού Εξεταστή.

Εμπειρία στον τομέα του Λιανικού εμπορίου

Είμαστε εξειδικευμένοι στο Διορισμό Εξεταστή για επιχειρήσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Neil Hughes
Managing Partner

T: +357 22 458500
E: N.Hughes@bakertilly.com.cy

Άνδρη Κυπριδήμου
Manager

T: +357 22 458500
E: A.Kypridemou@bakertilly.com.cy

Kevin Barry
Assistant Manager

T: +357 22 458500
E: K.Barry@bakertilly.com.cy

Στυλιάνα Σάββα
Assistant Manager

T: +357 22 458500
E: S.Savva@bakertilly.com.cy